GenciPorcelan

GenciPorcelan  ka filluar punimet e fotos në porcelan në mënyrë artizanale prej vitit  1989. Duke kombinuar format e larmishme të porcelanit,ka plotësuar gjithmone kërkesat e tregut ne fushën e funeralve,decoracioneve etj. Regjistruar ne Fier ,me nr NIPT-i  L02518407Q  dhe në  Tirane me nr NIPT-i  L62217024U.

Funeraria

Mosaico

Decoraciones