Profil

Genci fotoporcelan  fillimet e tij i ka pas ne 1989 duke aplikuar  punimin e fotos ne porcelan ne menyre artizanale bardh e zi.  ne vityin 1998 filloi perdorimi i teknologjise digitale .Tashme ploteson kerkesat edhe ne prodhimet e porcelanit ,duke qene ne sherbim te klientit jo vetem ne porosine e fotos ne porcelan por edhe ne prodhimin e formes se porcelanit sipas kerkeses .Regjistruar ne Fier  me nr NIPT  -L02518407Q ,rruga Todi Shkurta 20 ,dhe Tirane  nr NIPT-L4240404F,rruga Taxhedin Baholli 5.  

Funerale

Mozaik

Dekoracione